Respirátor FFP2 bez ventilu

14,56  s DPH

Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP2 sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach s prítomnosťou zdraviu škodlivých a mutagénnych látok v dýchanom vzduchu. Musia zachytávať minimálne 94 % častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm a smú sa používať nanajvýš do 10-násobného prekročenia najvyššej hodnoty vystavenia pri práci.

Katalógové číslo: 0000001 Kategórie: ,

Popis

Trieda ochrany: FFP2

. ochrana pred pevnými a kvapalnými zdraviu škodlivými látkami, prachom, dymom a aerosólmi
. častice môžu mať fibrogénny účinok, čo znamená, že z krátkodobého hľadiska môžu spôsobovať dráždenie
dýchacích ciest a z dlhodobého hľadiska môžu viesť k zníženiu elasticity pľúcneho tkaniva
. celková miera netesnosti smie byť maximálne 11 %
. prekročenie najvyššej hodnoty vystavenia pri práci smie byť nanajvýš 10-násobné